دوشنبه 18 خرداد1388

بلوز گلدار

1- بلوز آستين رگلان

2- بلوز يقه ايستاده جلو بسته

3- بلوز يقه ايستاده با آستين پفي كوتاه و كمر ريسماني با پنس زير حلقه

4- تونيك آستين بندي چين دار

5- بلوز يقه شكاري جلو باز با آستين رگلان

6- تونيك حرير يقه گرد آستين بلند

7- بلوز با شلوار

8- بلوز آستين كيمونو جلو بسته

نوشته شده توسط پریسا در 11:34 |  لینک ثابت   •