یکشنبه 12 تیر1390

طرز دوخت لباس راحتی تابستونی بدون الگو(بدون شرح)

۱-

Step3_supplies_large

۲-

Step4_cutfabricinto2_large

۳-

Step5_markpoints_large

۴-

Step6_drawlines_large

۵-

Step7_cutitout_large

۶-

Step8_cut2ofthesame_large

۷-

Step9_sewsideseam_large

۸-

Step10_sewingsideseam_large

۹-

Step11_pressarmholesandsew_large

۱۰-

Step12_finishedarmhole_large

۱۱-

Step13_createstrapcasing_large

۱۲-

Step14_straps_large

۱۳-

Step15_pullstrapthroughcasing_large

۱۴-

Step17_finishedtop_large

Step1_finishedfull1_large

نوشته شده توسط پریسا در 11:25 |  لینک ثابت   •